Ayat ni doding Sitalasari (Lirik lagu Sitalasari)

Sangkot ma rudang, Sitalasari baya, bani bulang
Manoh na hinan baya, jagiah ma, tunggung homa

Tarsunggul uhur, adat nahinan baya,
Gendo ulang lupa namin

Sitalasari tambar ni sihol baya, bani huta.
Manoh nahinan baya, gendo ulang lupa namin
bonani tortor, dodingkon hita baya,
Rap ma hita manortor da...

Topik yang berkaitan